O NAS

Stanowimy część Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

Nasze Koło powstało po 2011 roku i wspiera osoby chore na stwardnienie rozsiane z Wałbrzycha i okolic oraz ich bliskich.
Spotykamy się w miarę regularnie, średnio dwa razy w miesiącu. Na naszych spotkaniach wymieniamy doświadczenia dotyczące leczenia SM oraz rozmawiamy na tematy zupełnie niezwiązanych z chorobą.

Misja oddziału

Naszą misją jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogły stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie.

Prosimy o wsparcie działań naszego stowarzyszenia przez wszelkie, nawet najmniejsze, wpłaty na konto bankowe

PTSR Oddział Dolnośląski,

z dopiskiem:
koło Wałbrzych
94 1090 2402 0000 0006 1000 8235